Tiến sĩ Hania Szajewska – nghiên cứu về Colic (khóc dạ đề)

Tiến sĩ Hania Szajewska nghiên cứu về khóc dạ đề

Kết quả sau nghiên cứu của Tiến sĩ Hania Szajewska – tổng thư ký hiệp hội Gan, Tiêu hóa và Dinh Dưỡng Nhi Khoa Châu Âu (ESPGHAN) về L. reuteri DSM 17938 với Colic.

Video:

80 trẻ dưới 5 tháng tuổi bị đau bụng co thắt và bú sữa mẹ hoàn toàn hoặc chủ yếu (> 50%) được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm để sử dụng Lactobacillus reuteri DSM 17938 (Lactobacillus reuteri Protectis, 108CFU) hoặc giả dược, sử dụng hàng ngày trong 21 ngày. Tiêu chí chính là tỷ lệ thành công điều trị, định nghĩa là tỷ lệ trẻ giảm thời gian khóc trung bình hàng ngày ≥ 50%, và khoảng thời gian khóc (phút /ngày) ở các ngày thứ 7, 14, 21 và 28 sau khi sử dụng. Ngoài ra, nhận thức của cha mẹ về đau bụng co thắt ở trẻ, chất lượng cuộc sống của cha mẹ và gia đình cũng được ghi nhận.

75% điều trị thành công với việc bổ sung Lactobacillus reuteri Protectis so với 18% trong nhóm giả dược trong 2 tuần điều trị.


Tỷ lệ đáp ứng với điều trị cao hơn đáng kể trong nhóm probiotic so với nhóm giả dược ở ngày 7 (p = 0.026), 14 (p<0.001), 21 (p<0.001) và 28 (p<0.001). Thêm vào đó, trong suốt thời gian nghiên cứu, thời gian khóc trung bình giảm đáng kể trong nhóm probiotic so với nhóm chứng.

Hơn thế nữa, trong nhận thức của cha mẹ về đau bụng co thắt ở trẻ và chất lượng cuộc sống, nghiên cứu đã cho thấy sự cải thiện cao hơn đáng kể ở nhóm bổ sung probiotic so với nhóm giả dược.

56% giảm thời gian khóc với Lactobacillus reuteri Protectis so với 38% ở nhóm placebo trong 2 tuần điều trị.

>> Xem tài liệu gốc TẠI ĐÂY

Trả lời