Các Loại Tế Bào Miễn Dịch

Tế bào miễn dịch là các tế bào trong hệ thống miễn dịch của cơ thể chịu trách nhiệm trong việc phát hiện, nhận dạng và phá hủy các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus, tế bào ác tính, và các chất lạ. Tế bào miễn dịch là một phần quan trọng của hệ thống miễn dịch cơ thể và đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ và duy trì sức khỏe.

Có nhiều loại tế bào miễn dịch khác nhau, bao gồm:

  1. Tế bào B: Tế bào B sản xuất các kháng thể, là những protein đặc biệt có khả năng nhận dạng và tiêu diệt các tác nhân gây bệnh. Kháng thể có thể gắn kết với tác nhân gây bệnh và kích hoạt hệ thống miễn dịch để loại bỏ chúng.
  2. Tế bào T: Tế bào T có nhiều chức năng quan trọng trong phản ứng miễn dịch. Các tế bào T được hình thành trong tủy xương và phát triển trong các tuyến thymus. Chúng có thể phát hiện và tiêu diệt các tế bào nhiễm virus, tế bào ác tính và các tác nhân gây bệnh khác.
  3. Tế bào sự cố gắng tổ chức (APC): Đây là loại tế bào chuyên môn trong việc trình bày các tác nhân gây bệnh cho các tế bào T. APC giúp kích hoạt tế bào T và khởi động phản ứng miễn dịch.
  4. Tế bào sát thủ tự nhiên (NK): Tế bào NK có khả năng nhận dạng và tiêu diệt các tế bào nhiễm virus và tế bào ác tính. Chúng hoạt động nhanh chóng mà không cần sự trình bày từ APC.

Các tế bào miễn dịch là một phần không thể thiếu của hệ thống miễn dịch và đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

Trả lời