Lactobacillus reuteri ở trẻ em bị tiêu chảy cấp

L.reuteri ở trẻ em bị tiêu chảy cấp

Một nghiên cứu ngẫu nhiên, mù đôi với mục đích kiểm tra hiệu quả và độ an toàn của L. reuteri DSM 19738 (L.reuteri Protectis) có nguồn gốc từ L. reuteri ATCC 55730 ở trẻ bị tiêu chảy cấp. Tiêu chí chính là tỷ lệ trẻ chưa khỏi tiêu chảy sau 3 ngày điều trị và thời gian đợt tiêu chảy. Trẻ (6 – 36 tháng), nhập viện tại ba bệnh viện nhi miền nam Italy do tiêu chảy cấp với các dấu hiệu lâm sàng của mất nước được chia ngẫu nhiên thành 2 nhóm hoặc sử dụng L. reuteri (liều 4.108 CFU) hoặc giả dược.

Trong số 96 trẻ đủ điều kiện, 74 trẻ được đưa vào nghiên cứu, 5 bệnh nhân từ bỏ, còn 35 bệnh nhân trong nhóm L. reuteri và 34 trong nhóm giả dược. L. reuteri làm giảm đáng kể thời gian đợt tiêu chảy so với giả dược (2.1± 1.7 ngày so với 3.3±2.1 ngày; p<0.03); vào ngày điều trị thứ hai và thứ ba, tiêu chảy tồn tại tương ứng 82% và 74% ở nhóm giả dược so với 55% và 45% ở nhóm sử dụng L. reuteri (p<0.01; p<0.03).


Cuối cùng, trẻ sử dụng Lactobacillus reuteri Protectis có tỷ lệ tái phát tiêu chảy thấp hơn đáng kể (15% so với 42%; P<0.03). Không có sự khác biệt đáng kể trong thời gian nằm viện giữa hai nhóm. Không có phản ứng bất lợi được ghi nhận.

Kết luận:
Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng sử dụng Lactobacillus reuteri Protectis để hỗ trợ cho liệu pháp bù nước giúp mang lại hiệu quả trong điều trị tiêu chảy cấp: giảm tần suất, thời gian và tỷ lệ tái phát của bệnh.

Trả lời