Chia sẻ trạng thái tiêu điểm có nghĩa là gì và làm thế nào để sử dụng nó trên iPhone?

Khi bạn lần đầu tiên mở trang tính Chia sẻ trên iPhone của mình, bạn có thể bị nhầm lẫn bởi các biểu tượng trạng thái khác nhau. Biểu tượng vòng tròn đồng tâm nhỏ là một trong những biểu tượng đó.

Trạng thái Trọng tâm Chia sẻ xác định ứng dụng nào sẽ nhận được thông tin đầu vào khi bạn chia sẻ nội dung nào đó. Nó sẽ hiển thị ứng dụng hiện đang mở theo mặc định, nhưng nếu bạn nhấn vào biểu tượng, bạn có thể chọn một ứng dụng khác để chia sẻ. Khi bạn muốn chia sẻ nhanh nội dung nào đó mà không cần chuyển đổi ứng dụng, Xem thêm: share focus status

Trạng thái Tiêu điểm Chia sẻ thực sự hữu ích.

Ví dụ: nếu tôi đang duyệt Safari và bắt gặp một liên kết mà tôi muốn chia sẻ với bạn bè trên WhatsApp, tất cả những gì tôi phải làm là chạm vào nút Chia sẻ. Các cài đặt Focus này nhằm mục đích tắt tiếng các tin nhắn và liên hệ không khẩn cấp. Bạn có thể chấp nhận cảnh báo từ các chương trình và danh bạ cụ thể khi thiết lập chế độ Tiêu điểm trong Cài đặt> Tiêu điểm. Khi nhấn vào chế độ Lấy nét, bạn có thể xác định xem trạng thái hiện tại của mình có được chia sẻ hay không bằng cách chọn “Trạng thái lấy nét” từ menu. Nếu bạn bật “Chế độ tập trung chia sẻ”, các ứng dụng sẽ có thể biết rằng bạn đã tắt tiếng thông báo của mình. Họ sẽ không thể cho bạn biết bạn đang sử dụng những thông báo nào ngay bây giờ hoặc lý do bạn tắt chúng.Đọc thêm: share focus status

Chế độ lấy nét trong iOS Trong phiên bản iOS mới nhất

Bạn sẽ nhận được bốn chế độ lấy nét khác nhau, Không làm phiền (DND), Làm việc, Ngủ và Cá nhân. Không làm phiền: Thao tác này sẽ tắt tiếng tất cả các cuộc gọi và thông báo. Ngủ: Chế độ lấy nét này sẽ tự động được bật nếu bạn đã thiết lập lịch ngủ trên iPhone của mình. Điều này cũng sẽ tắt tiếng tất cả các cuộc gọi và thông báo. Công việc: Bạn có thể sử dụng chế độ lấy nét này khi ở nơi làm việc. Bật chế độ lấy nét này sẽ tắt tiếng các cuộc gọi và thông báo cá nhân của bạn. Bạn sẽ chỉ nhận được thông báo từ đồng nghiệp của mình. Cá nhân: Chế độ lấy nét này sẽ cho phép bạn tùy chỉnh các cảnh báo theo cách của riêng bạn.

Trả lời